Ceník

Vedení účetnictví 
Daňová evidence či jednoduché účetnictvípaušální částka dle sepsané smlouvy (již od 1300 Kč/měsíc) nebo 450 Kč/1 hod
Účetnictvípaušální částka dle sepsané smlouvy (již od 2200 Kč/měsíc) nebo 450 Kč/1 hod
Personalistika a mzdová evidence 
Přihlášení zaměstnance – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 300 Kč/1 zaměstnanec
Zpracování mezd 200 Kč/1 zaměstnanec/1 měsíc (cena zahrnuje zpracování ročních přehledů a zástup na úřadech při kontrolách) 
Nahlášení změn na úřady – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady200 Kč/1 zaměstnanec
Odhlášení zaměstnance – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady300 Kč/1 zaměstnanec 
Provedení výběrového řízení na získání nových zaměstnancůcena dle dohody v rámci speciálních projektů
Vyplňování přiznání a přehledů 
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně příloh600 Kč pro zaměstnance s příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR
 1000 Kč pro zaměstnance mající i jiné příjmy
 2000 Kč pro fyzické osoby mající i příjmy ze zahraničí
 2400 Kč pro podnikatele na základě dodaných údajů – při měsíčním paušálu je již zahrnut v ceně
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob na základě dodaných údajů – včetně vyhotovení závěrky a příloh 4500 Kč pro právnickou osobu mimo a. s. – při měsíčním paušálu je již zahrnuta v ceně
 6500 Kč pro právnickou osobu – a. s. – při měsíčním paušálu je již zahrnuta v ceně
Přiznání k silniční dani500 Kč – při měsíčním paušálu je již v ceně + 50 Kč za každé další vozidlo nad 3 ks
Přiznání k dani z nemovitostí900 Kč – řádné i dílčí + 100 Kč za každý vložený list přiznání
Přiznání k dani z přidané hodnoty – vypracování na základě dodaných podkladů500 Kč – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně 
Zhotovení dodatečných daňových přiznání – vypracování na základě dodaných podkladů500 Kč 
Zpracování ročních přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu soc. zabezpečení – pro OSVČ800 Kč – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně
Jednorázové činnosti 
Zpracování účetnictví, účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu za účetní obdobíod 4500 Kč pro daňovou evidenci či jednoduché účetnictví
Zpracování účetnictví, účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu za účetní obdobíod 7000 Kč pro účetnictví
Ostatní služby 
Běžná účetní a administrativní práce – nad rámec služeb uvedených výše450 Kč/hod
Účetní a ekonomické poradenství, odborné práce či zastupování na základě plné moci při jednáních na úřadech750 Kč/hod – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně 
Ekonomické poradenství v rámci speciálních projektů, společensky odpovědných projektů či zastupování na základě generální plné moci při jednání na úřadech1150 Kč/hod – při měsíčním paušálu v rámci speciálních projektů může být sjednáno již v celkové ceně 
Správa datové schránky400 Kč/měs 
Tisk a kopírování dokladů2 Kč/str 
Uskladnění dokladů předchozích let šanon 90 Kč/ks a rok, krabice(kapacita 5 balíků kanc.papíru) 150 Kč/ks a rok


Ceny sjednané ve smlouvě jsou platné pokud nedojde k dohodě obou stran jinak.
Ceník zahrnuje obecné ceny za jednotlivé úkony zhotovitele platné při podpisu smlouvy.
Uvedené ceny jsou ve výši bez DPH, při vyúčtování bude DPH dopočtena.
Účetní kancelář si vyhrazuje právo na změnu cen po dohodě s klientem.