JVL finance


S námi se mezi financemi neztratíte!

zjistit více

O nás


Již samotný název a logo společnosti - propojená písmenka JVL - symbolizují souznění tří osob, které se vydaly společnou profesní cestou.

Srdcem JVL jsou tři vzdělané a ambiciózní ženy, které se rozhodly splnit si svůj sen o založení vlastní společnosti. Postupem času se náš kolektiv rozrostl o dvě nové kolegyně, takže momentálně již tvoříme pětičlenný tým. JVL svou činnost cílí zejména na menší a střední podniky a podnikatele, kteří chtějí podnikat odpovědně a férově. Věří, že si i tyto podnikatelské subjekty, které tvoří stěžejní část našeho podnikatelského prostředí, zaslouží mít přístup k informacím a možnost využít to, co ještě donedávna bylo dostupné pouze velkým společnostem.

VY PODNIKEJTE SRDCEM, MY VÁM BUDEME KRÝT ZÁDA!®

Lucie Műllerová - profil

Lucie vystudovala podnikovou ekonomiku a management na ZČU v Plzni. Vzdělání si ještě doplnila pedagogickým minimem. Má za sebou několikaletou praxi v oblasti práce na různých ekonomických projektech a na pozici samostatné účetní v nadnárodním koncernu působícím v automobilového průmyslu. Zjistila však, že jí nestačí pohybovat se pouze ve světě financí a účetnictví, aniž by vnímala sociální stránku věci. Začala se tedy věnovat aktivitám, které propojují svět financí a ekonomie se sociálními aspekty. Pevně věří, že právě toto propojení je budoucností nejen firem, ale i jednotlivců, kteří tvoří propojený ekonomicko-sociální systém. Proto Vám Lucie ráda pomůže nejen s ekonomickými projekty, ale i s otázkami společenské odpovědnosti firem, zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, HR a dalšími sociálně-ekonomickými projekty. V současné době se také věnuje zpracování mezd a veškeré agendě s tím související.

Ing. Lucie Műllerová, projektová manažerka

Vladislava Matasová - profil

Vlaďka je jednatelkou a nejzkušenější zakladatelkou společnosti JVL finance s.r.o. Po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze - obor ekonomické informace a kontrola, pracovala na ekonomických pozicích v několika menších společnostech. Následně působila více než 12 let v odvětví automobilového průmyslu v rámci nadnárodního koncernu. Po mnoha letech strávených v prostředí striktních předpisů se rozhodla opustit koncernové prostředí a veškeré zkušenosti předat firmám menším, převážně českým. Proto v posledních letech působila na řídících manažerských pozicích v českých výrobních společnostech (finanční ředitelka, zástupkyně ředitele). Založení společnosti byl její dlouholetý sen a dnes se již plně věnuje našim klientům v JVL finance.

Ing. Vladislava Matasová, vedení společnosti

Jana Andreovská - profil

Jana vystudovala podnikovou ekonomiku a management fakulty ekonomické na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci studia absolvovala i zahraniční studijní část ve Francii, díky které se plynule domluví francouzsky, anglicky a italsky. Po ukončení studia sbírala praktické zkušenosti v oblasti účetnictví, administrativyprocesů kvality nejprve ve státní správě a následně v několika českých a zahraničních výrobních společnostech (včetně velkých nadnárodních koncernů). Pracovala jako samostatná účetní či jako administrátor a koordinátor projektů financovaných z veřejných a evropských fondů. Zároveň již od studií zpracovává daňovou evidenci pro OSVČ a malé podnikatele. Ráda Vám tedy pomůže se zpracováním účetnictví, daňové evidence a daňových přiznání (DPH, daně z příjmů apod.).

Ing. Jana Andreovská, účetnictví a daně

Ing. Jana Vítková - profil

Jana vystudovala Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity, již během studia se zajímala především o sociální aspekty podnikání, společenskou odpovědnost firem a začala spolupracovat s neziskovými organizacemi. Pracovala nejprve jako účetní specialista v mezinárodní společnosti a později na pozici operation manažera, kde řídila veškerou administrativu firmy. V rámci JVL tak propojuje své zkušenosti s vedením účetnictví s prací na různorodých projektech.

Ing. Jana Vítková, účetní senior a projektová konzultantka

Lucie Hrabětová - profil

Lucie v současné době studuje bakalářské studium fakulty ekonomické na Západočeské univerzitě v Plzni. Jejím zaměřením je účetnictví, ve kterém by ráda i nadále pokračovala v dalších letech na navazujícím inženýrském studiu. Lucie se aktivně zajímá o nejrůznější účetní a ekonomická témata, proto se rozhodla spojit své síly s JVL finance, a to v rámci rozšiřování svých odborných zkušeností.

Bc. Lucie Hrabětová, junior účetní

Vy podnikejte srdcem,

my vám budeme krýt záda

Služby


 • Vedení účetnictví

  • Daňová evidence

   +

   Pomůžeme Vám se zpracováním daňové evidence a její neustálou aktualizací, vedením deníku příjmů a výdajů, vedením a zpracováním pokladní knihy, evidencí majetku včetně odpisů, zpracováním knihy pohledávek a závazků, vedení záznamní povinnosti u plátců DPH, zpracováním přiznání k DPH, zaúčtováním a sestavením přiznání k přenesení daně atd.

  • Podvojné účetnictví

   +

   Pomůžeme Vám vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně a přehledně, tak jak stanovuje Zákon o účetnictví. Obraťte se na nás pro účtování dokladů, vedení účetního deníku či knihy, vedení pokladní knihy, sestavení měsíčních či ročních výkazů, vyhotovení různých přehledů dle Vašeho přání, zastupování na úřadech – FÚ, ZP, SSZ a další.

 • DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

  • Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

   +

   V rámci kompletního vedení účetnictví Vaší společnosti Vám sestavíme i daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob dle platné legislativy.

  • Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

   +

   Máte kromě příjmů ze závislé činnosti ještě další příjmy, například z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu, nebo musíte přiznat ostatní příjem podle §10 zákona o dani z příjmů a nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání? Rádi Vás s tím pomůžeme.

  • DPH

   +

   Zaúčtování účetních případů včetně daně z přidané hodnoty je nedílnou součástí kompletního vedení účetnictví Vaší společnosti. Postaráme se o včasné a správné odevzdání daňového přiznání a o případnou komunikaci s finančním úřadem.

  • Silniční daň a majetkové daně

   +

   Nabízíme zpracování jednotlivých daňových přiznání v případě Vaší potřeby.

 • EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ A SPECIÁLNÍ EKONOMICKÉ PROJEKTY

  • Zpracování finančního plánu, případně i rozpočtu, dle interních potřeb klienta

   +

   Nejen pro finanční instituce, ale i pro vlastní přehled a interní řízení potřebuje firma či podnikatel výhled na určité období. Neprovádíme socialistické plánování, ale moderní reálný výhled na potřebné období.

  • Finanční analýza ekonomického subjektu

   +

   Potřebujete zmapovat stav Vaší společnosti, čistotu finančních či ekonomických záležitostí? Provedeme analýzu rizik či příležitostí nebo prodiskutujeme problematické záležitosti a zároveň Vám poradíme.

  • Pomoc či kompletní zpracování dokumentace pro „due diligence“ (hloubkovou kontrolu subjektu) při prodeji podniku, insolvenčním řízení, majetkových transakcích apod.

   +

   Prodáváte či nakupujete zavedenou firmu či živnost? Gratulujeme a nabízíme pomoc při zhodnocení jejího finančního zdraví. Pokud máte finanční potíže či problémy s hrazením závazků a jste nuceni vyhlásit insolvenci, můžeme Vám pomoci s celým procesem a vyhotovením potřebné dokumentace.

  • Nastavení systému vnitropodnikového účetnictví dle potřeb klienta

   +

   Pojem vnitropodnikové účetnictví není klišé! U větších či členitých společností je to dnes nezbytnost! Mnoho firem podceňuje kontrolu jednotlivých interních částí a sleduje jen celek. Nechcete zbytečně přicházet o spoustu peněz? Stačí odhalit neekonomické a neefektivní procesy, nastavit účtování a následnou kontrolu.

  • Nastavení cash flow společnosti a optimálního financování běžného provozu či investičních projektů

   +

   Úspěšné podnikání vyžaduje nejen kapitál, ale i řízení toku prostředků, nastavení běžného provozu i speciálních investic z vlastních zdrojů, úvěrů či jiných závazkových zdrojů. Poradíme Vám, nastavíme optimální model a zavedeme ho do vašich podmínek.

  • Pomoc při nastavení efektivního systému oběhu dokladů a komunikace uvnitř společnosti

   +

   Že nic takového nepotřebujete? Omyl! Zbytečná administrativní zátěž, stohy papírů, nepřehledné haldy šanonů a komunikace pouze u automatu na kávu či přes e-mail? Ano, zlozvyky staré i nové doby, které Vám i Vašim kolegům berou čas a často i chuť do práce. Pomůžeme Vám procesy zjednodušit, zrychlit, zefektivnit - a bude Vám hned veseleji!

  • Dokumentace k transferovým cenám – poradenství či kompletní vyhotovení

   +

   Obchodujete s mateřskou, dceřinou či sesterskou společností? Za obvyklé ceny? Pak je vše v pořádku, nicméně i tak to budete muset finančnímu úřadu zdůvodnit. Pokud ne, máte problém na obzoru! Kontrol transferových cen finančním úřadem přibývá. Základem úspěchu je přehledná dokumentace. Co zahrnuje a jak ji vyhotovit? Dáme Vám návod či ji vypracujeme. I v této oblasti se vyplatí: "be ready"!

  • Doučování ekonomických předmětů (ekonomika, ekonomie, účetnictví, finance a další)

   +

 • SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
  (CSR)

  • CSR Strategy and Project management

   +

   V dnešní době je nesmírně důležité mít vhodně zvolenou strategii podnikání. Nejste si jisti, zda se Vaše podnikání ubírá tím správných směrem? Využijte našich služeb, pomůžeme Vám s přípravou detailní strategie, která v sobě bude odrážet udržitelnost podnikání a odpovědnost vůči prostředí a společnosti.

  • Vypracování zprávy o společenské odpovědnosti

   +

   V rámci CSR se v současné době čím dál tím více společnosti zaměřují na zveřejňování svých společensky odpovědných aktivit v souhrnné zprávě o CSR. Nemáte čas či zkušenosti a nápady, jak zprávu vytvořit, ale přesto ji považujete za důležitou? JVL Vám s jejím vytvořením ráda poradí či ji vytvoří za Vás.

  • Poradenství v oblasti CSR aktivit

   +

   Pomůžeme Vám najít inspiraci pro Vaše podnikání, zorientovat se v nejnovějších trendech, vytvořit si představu o společensky odpovědných aktivitách, které zvýší konkurenceschopnost Vaší firmy. Identifikujeme společensky odpovědné aktivity, které již ve svém podnikání máte obsažené a možná o nich ani nevíte. Navrhneme CSR aktivity na míru Vašemu podnikání, které budou vycházet z Vašeho core businessu.

  • Společensky odpovědné eventy

   +

   Poskytujeme poradenství a kompletní realizační služby v oblasti společensky odpovědných eventů. Dodejte svým firemním akcím odpovědný rozměr.

  • Pořádání odborných seminářů a školení

   +

   Nabízíme odborné semináře či kurzy pro jednotlivce nebo skupiny osob zaměřené na témata z oblasti účetnictví, daní a dalších oblastí. Nenašli jste vypsaný kurz, který by Vás zajímal? Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si s námi kurz či seminář na Vámi vybrané téma.

  • Příprava na certifikaci dle OECD, ISO...

   +

   Nabízíme pomoc s přípravou firemních aktivit i firmy jako takové na certifikaci dle různých norem a standardů podporovaných Evropskou Unií.

  • Zaměstnávání OZP

   +

   Každá firma nad 25 zaměstnanců je ze zákona povinna zaměstnávat osoby s handicapem. Pokud nechcete využívat pouze formu náhradního plnění či plateb do státního rozpočtu, ale pomoci zdravotně postiženým osobám začlenit se do pracovního procesu, jsme tu pro Vás. Poradíme Vám, kde najít vhodné uchazeče a dále s Vámi rozebereme jednotlivé možnosti zaměstnávání tak, abyste dosáhli i značné úspory firemních nákladů.

 • PERSONALISTIKA A MZDOVÁ EVIDENCE

  • Nábor zaměstnanců

   +

   Úspěchem každé firmy jsou prvotřídní zaměstnanci. Pomůžeme Vám najít vhodné pracovníky, jak prvotřídní odborníky, tak zaměstnance, kteří skutečně chtějí pracovat. Využíváme nejmodernější metody získávání pracovníků.

  • Poradenství

   +

   Nevíte si rady s otázkami týkajícími se personalistiky, mezd či praktickou otázkou zaměstnávání zaměstnanců? Neváhejte se na nás obrátit, rády Vám poskytneme kvalifikované poradenství a srozumitelné odborné informace z oblasti legislativy.

  • Outsourcing mzdových služeb

   +

   Chcete ušetřit finanční náklady za mzdovou účetní či ochránit citlivé osobní informace o výši mezd svých zaměstnanců? Právě pro Vás zde máme tuto službu. Externě za Vás zpracujeme mzdy a odvody Vašich zaměstnanců. Samozřejmostí je ochrana všech citlivých dat a sledování veškerých trendů a legislativních změn v dané oblasti. Je možné domluvit se i na souvisejících službách jako např. distribuce výplatních pásek, komunikace s úřady, zaměstnanci a další.

 • Event management

  • Teambulding

   +

   Potřebujete stmelit Váš kolektiv či vybudovat nový tým? V případě, že chcete netradičním a nezapomenutelným způsobem obohatit každodenní pracovní rutinu, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vymyslíme akci šitou přímo na míru!

  • Společensky odpovědné eventy

   +

   Hlásíte se ke společenské odpovědnosti, ale nemáte čas realizovat a vymýšlet CSR aktivity? Kontaktujte nás, probereme s Vámi nejnovější trendy a Vaše možnosti.

  • Firemní večírky, plesy, oslavy...

   +

   Rádi byste ku příležitosti výročí firmy nebo významného okamžiku uspořádali společenskou akci a nemáte čas na její kompletní plánování a realizaci? Obraťte se na nás, vše za Vás zařídíme.

  • Semináře, konference, workshopy

   +

   Chcete uspořádat tématicky zaměřené semináře, konference či různé workshopy a nevíte si rady? Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme Vaše možnosti a přání.

  • Speciální akce pro VIP klienty

   +

   Potřebujete vymyslet a zrealizovat pro své stálé klienty speciální akce? Rádi Vám se vším pomůžeme!

Pro podrobnější přehled nabízených služeb neváhejte nahlédnout do našeho ceníku.

Zobrazit ceník služeb


Semináře


Blok školení a workshopů zaměřených na ekonomiku firmy – určeno pro majitele s.r.o. případně a.s., pro neekonomy, laiky, kteří chtějí porozumět výkazům,
výsledkům hospodaření, efektivitě svého podnikání. Školení a workshopy budou probíhat v malém počtu účastníků, případně individuálně, v našich prostorách.
Rozsah cca 3 hodiny, vždy možno domluvit rozšíření či pokračování.

Školitel: Ing. Vladislava Matasová -  LinkedIn

Přihlášky – bez formuláře na emailovou adresu matasova@jvlfinance.cz
Školení na téma „ Jak číst v oficiálních účetních výkazech, jaké informace lze ze zveřejněných dat vyčíst“

- Určeno pro neekonomy nebo absolventy základů ekonomie či účetnictví potřebující si osvěžit to, co mnoho let nepoužívali
- Vysvětlení bude probíhat na příkladech, pokud možno v neodborné laické řeči pro pochopení principů a návazností
- Probrání základních výkazů – rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovka), příloha k účetní závěrce
- Následně informace, kde je možné brát další data potřebná k manažersko-ekonomickému rozhodování
- Co si ze školení odnesete: přesvědčení, že účetnictví a data mají sloužit primárně podnikateli, ne finančnímu úřadu a dalším institucím

Termíny:  5.12.2017 od 13 hod., 8.1.2018 od 13 hod., 8.2.2018 od 9 hod.

Kapacita:  max 6 osob na 1 termín

Cena: 1.500,- Kč na 1 účastníka
Workshop na téma „ Naučte se číst ve svých vlastních výkazech (pro s.r.o. a a.s.)“

- Určeno pro majitele firem a manažery se základním ekonomických přehledem (nebo i bez něj 😊)
- Pracovat budeme s vašimi vlastními výkazy a podklady, jejichž seznam obdržíte a vše si přinesete s sebou
- Získáte přehled o vašich číslech ve vašich vlastních výkazech, dozvíte se, co znamenají, jak se s nimi dá dále pracovat
- Sami si položíte otázky, co chcete o svém podnikání z hlediska ekonomie a výsledků vědět, ukážeme si, kde to najít či v účetnictví nastavit
- Co pochopíte: nutnost znát svoje vlastní čísla k tomu, abyste mohli klidně a efektivně podnikat bez vážných chyb a rozhodnutí bez podkladů (intuice je fajn, ale čísla vám dají jistotu v kramflecích)
- Co si z workshopu odnesete: touhu poskládat si vlastní výkazy tak, aby to vyhovovalo vám, abyste se z dat dozvěděli to, co vás na vašem podnikání zajímá

Termíny: 27.11.2017 od 13 hod., 29.1.2018 od 13 hod., 8.2.2018 od 13 hod., 27.2.2018 od 9 hod.

Kapacita: max 4 osoby ze stejné firmy – budeme pracovat s jedním souborem výkazů a dat

Cena: 5.000,- Kč na 1 workshop
Workshop na téma „Jak využít své účetnictví a data pro zlepšení podnikání“

- Určeno pro majitele firem a manažery se základním ekonomických přehledem (nebo i bez něj 😊)
- Volně navazuje na workshop „Naučte se číst ve svých vlastních výkazech“
- Probereme obecné principy a následně budeme pracovat s vašimi vlastními výkazy a podklady, jejichž seznam obdržíte a vše si přinesete s sebou
- Probereme stav a podobu vašich dat, následně si řekneme, co je pro vaše podnikání nejdůležitější, jak to z účetnictví vytáhnout,
případně nastavit účetnictví tak, aby bylo pro vás přínosem a data jste mohli využívat k manažerským rozhodnutím
- Co pochopíte: že v účetnictví máte spoustu informací, které vůbec nepoužíváte a které by vám mohly odvrátit nejedno manažerské škobrtnutí,
že správná rozhodnutí musíte dělat na základě správných podkladů. že vědět, jak na tom jste,
je vaše nutnost a teprve následně se můžete dále rozhodovat o investicích, rozšíření podnikání, případně včas zatáhnout za záchrannou brzdu.
- Co si z workshopu odnesete: konkrétní nápady, co z účetnictví dostat  a jak s tím následně pracovat

Termíny: 29.11.2017 od 9 hod., 28.2.2018 od 13 hod.

Kapacita: max 4 osoby ze stejné firmy – budeme pracovat s jedním souborem výkazů a dat

Cena: 5.000,- Kč na 1 workshop
Těšíme se na první účastníky. V případě, že jste nenašli vhodný termín či téma, které by Vás zajímalo, neváhejte nás kontaktovat. Vaše JVL!


Pro podrobnější informace a objednání termínu nás prosím, kontaktujte na e-mailu andreovska@jvlfinance.cz

Aktuality


Společensky odpovědná školení

skoleni

Jak jsme již dříve avizovaly, vydaly jsme se od letošního září i cestou lektorské činnosti, nabídku našich školení nově obohatí semináře k tématu společenské odpovědnosti firem (CSR) a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Že nevíte, co je společenská odpovědnost? Tak přesně pro Vás je náš kurz Úvod do společenské odpovědnosti firem, ve kterém zájemce seznámíme s tímto trendem současného podnikání. Pro ty z Vás, kteří už se s tímto pojmem setkali a zajímalo by je, jak se stát společensky odpovědným i pokud nepatříte k velkým hráčům na trhu jsme připravily workshop CSR jako přirozená součást malého a středního podnikání. Pokud jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci nebo zaměstnavatel, který by chtěl zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním, tak přímo pro Vás je určený náš třetí kurz. Kurzy Vás provedou Ing. Lucie Müllerová a Ing. Jana Vítková.

Podzimní školení a kurzy

školení

Prázdniny se pomalu, ale jistě blíží ke konci, což ve spoustě z nás evokuje další nový začátek. A máme to tak i my v JVL. Od září se můžete těšit na novinky v podobě školení a kurzů pro firmy, jednotlivce i další zájemce z řad těch, co touží po poznání v oblasti ekonomie a financí. Podívejte se na první témata a termíny. 

Platby za reklamu poskytovanou prostřednictvím sociálních sítí

okenko

Používáte reklamy na Facebooku, Googlu, nebo využíváte i jiné zahraniční servery jako např. Adwords nebo Wix? Pak je důležité vědět, jaké Vám z používání těchto forem reklamy a těchto serverů plynou daňové povinnosti vůči ČR. Pokud podobnou formu reklamy využíváte, pak se z hlediska zákona o DPH jedná o přijetí služby poskytované elektronicky. V roce 2015 došlo u těchto služeb ke změně v zákoně o DPH při určování místa plnění. Od roku 2015 je tedy místem plnění při přijetí služby poskytované elektronicky místo příjemce služby.

Celkem 43 článků si můžete přečíst na našem blogu.

přejít na blog

CSR


Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility – CSR, je v poslední době velmi aktuální téma. CSR je dobrovolný závazek nejen firem, ale i veřejnosti chovat se odpovědně. Jde především o chápání podniku jako součásti společnosti, ke které má určité závazky, neboť právě společnost firmám umožňuje dosahovat zisku. Společensky odpovědné firmy by měly uznávat vysoké etické hodnoty, minimalizovat svůj dopad na životní prostředí, věnovat se péči o zaměstnance, vytvářet dobrá partnerství a podporovat komunitu, ve které podnikají. Základní myšlenkou CSR je fakt, že podniky jsou neoddiskutovatelnou součástí společnosti, ve které působí. Společnost jim umožňuje realizaci zisku, proto by se podniky vůči ní měly chovat odpovědně.

CSR je podporována kromě Evropské unie i řadou mezinárodních organizací jako je Organizace spojených národů, Světová banka či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Můžeme tedy říci, že společensky odpovědná organizace neusiluje pouze o maximalizaci zisku, ale snaží se být svému okolí prospěšná, proto zohledňuje negativní dopady své činnosti na společnost a snaží se je minimalizovat.

CSR představuje moderní koncept podnikání, který vyžaduje změnu orientace z maximalizace zisku na tzv. 3P, tedy People, Planet a Profit. Na těchto třech pilířích je postaveno celé CSR. Jde tedy o rovnováhu v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

CSR společnostem přináší řadu přínosů:

 • zvyšování hodnoty nehmotných aktiv a podniku jako celku
 • v konečném důsledku pokles nákladů firmy
 • růst zisku
 • kvalita, spokojenost a loajalita zaměstnanců
 • konkurenční výhoda a loajalita zákazníků
 • nové obchodní příležitosti
 • atraktivita pro investory a mnohé další
 • poslední době velmi aktuální téma

Společnost JVL finance, s. r. o. se hlásí k CSR a jako taková dbá na respektování etických principů,
transparentní přístup, utváření dlouhodobých partnerství a rozvíjení společnosti, ve které sama působí.

Reference


Ráda bych touhle formou stručně poděkovala za účetní ekonomické služby, které provádí paní Ing. Jana Andreovská pro moji firmu. S Vaší prací jsem velmi spokojena a hodnotím naši spolupráci jako jednu z nejlepších . 

 Ivana Staňková

,

Metalwork s. r. o.

V roce 2015 jsme jako firma řešili velmi složitou firemní situaci, kdy jsme i díky minulé účetní přišli téměř o vše. V tu dobu dobu jsme se rozhodli pro spolupráci s JVL finance s.r.o.. Vlaďku Matasovou jsme si vybrali nejen pro její úžasnou pracovní minulost, ale i proto, jaký je člověk. Nebude Vás tahat za nos, řekne Vám otevřeně na rovinu, jak věci jsou a co se dá nebo nedá dělat. Můžete se ni spolehnout naprosto ve všem, svoji práci odvádí naprosto fantasticky.  Nebojím se říci, že je to špička ve svém oboru. 

Za celý tým naší společnosti mohu spolupráci s JVL finance s.r.o. doporučit a jsem velice rád, že nám za zády stojí někdo takový, jako je paní Matasová se svým týmem, protože díky nim je naše firma nyní tam, kam jsme směřovali dlouhá léta. 

Jan Špeta, Metalwork s. r. o.

Dare2, s.r.o.

S Vlaďkou Matasovou se znám z obchodních snídaní Business for Breakfast, kterých se účastní. Kromě klasických účetních úkonů mi velmi pomohla i se založením firmy a nastavením financí a majetku do začátku. Měla jsem možnost seznámit se i s kolegyněmi a jsou stejně sympatické jako Vlaďka. Spolupráce je super a JVL finance s.r.o. mohu jen vřele doporučit.

Jana Havlíčková, Dare2, s.r.o.

Sněz mě! BAKERY & COFFEE s.r.o.

Profesionální tým, se kterým se nebojím jít do dalšího, nového, náročného a obsáhlého projektu!! Těším se na další spolupráci. Jejich slogan je naprosto výstižný - kryjí mi záda, mohu se na ně spolehnout a to je pro mě to nejdůležitější. Jedním slovem DOPORUČUJI a DĚKUJI :)

 

Lenka Bachmannová, Sněz mě! BAKERY & COFFEE s.r.o.

Slavera s. r. o.

Společnost JVL finance s.r.o. se stará o vedení účetnictví naší franchisingové pobočky Svíčkárny Rodas již třetím rokem. V rámci vedení účetnictví řeší i naše daňové povinnosti, o které je díky tomu též postaráno. S jejich prací jsme velice spokojeni a rádi jejich služby doporučíme ostatním.

Miroslav Hauer, jednatel, Slavera s. r. o.

S paní Matasovou jsem se seznámil v pracovní rovině během jednoho složitého transakčního procesu.  Poznal jsem ji jako velkou profesionálku nejen ve „svém“ finančně–účetním oboru, ale i jako profesionála s velkým přesahem do business stránky chodu společnosti.  Vyniká navíc nesmírným nasazením a chutí nenechat věci rozdělané, ale dotáhnout je co nejdříve do konce.

Petr Křupka, manager, Společnost si nepřeje být zveřejňována (internal rules)

Spokojení klienti

Kontakty


Projektová manažerka

Ing. Lucie Műllerová


Vedení společnosti

Ing. Vladislava Matasová


Účetnictví a daně

Ing. Jana Andreovská


Účetní senior a projektová konzultantka

Ing. Jana Vítková


Junior účetní

Bc. Lucie Hrabětová


kontakt

JVL finance s.r.o.

 • Adresa: Wenzigova 2, Plzeň, 301 00
 • Email: info@jvlfinance.cz
 • Telefon: +420 732 759 131(PO-PÁ, 8-18h)
 • IČO: 02458063   DIČ: CZ02458063
 • Zápis do OR: 14. ledna 2014
 • Spisová značka: C 29313 vedená u Krajského soudu v Plzni
 • Sídlo společnosti: Hrádecká 336/82, Újezd, 312 00 Plzeň

Společnost JVL finance je jedna ze tří firem v Plzeňském kraji registrovaných pod Komorou certifikovaných účetních.

Komora certifikovaných účetních